Andere kerstboominzameling

Nieuwkoop – Door de coronamaatregelen kunnen kinderen in 2021 geen kerstbomen inleveren.

Ook geeft de gemeente geen geld voor de ingeleverde kerstbomen. Zij vinden het heel jammer dat de kerstboominzameling deze keer anders is. Het was altijd een gezellig dag met enthousiaste kinderen (met drie bomen achter hun fiets) en achtertuinen helemaal vol met bomen.

Vervangende inleverlocaties:
– U kunt de kerstboom op de aanbiedplaats van minicontainers neerleggen op de inzameldag voor kerstbomen.
– Volgens de planning haalt Cyclus de bomen op, op 4 januari in Ter Aar, Korteraar + buitengebied van deze kernen, 5 januari in Nieuwkoop en De Meije en 15 januari in alle andere kernen. Let op! Deze data kunnen veranderen. Kijk eerst op de digitale afvalkalender via afvalkalender.cyclusnv.nl voor de juiste data.
– De kerstboom kunt u ook inleveren bij de Milieustraat in Nieuwveen.
– De kerstboom moet schoon zijn, dus zonder versieringen, pot of standaard.
– Cyclus haalt alleen kerstbomen op en geen ander groen.
– Ze geven geen geld voor de ingeleverde kerstbomen.