Allemaal meepraten over De Vlinder

Nieuwkoop – Tijdens een bijzondere meningsvormende raadsvergadering (vanavond) dinsdag 20 juni (20.00 uur in gemeentehuis te Nieuwveen) spreken raadsleden en belanghebbende bewoners over de toekomst van sporthal De Vlinder.

vlinder

Nadat de gemeente vorig jaar het contract met de Vlinder had opgezegd, begon het meteen te “borrelen” in Ter Aar. Diverse verenigingen en een heuse petitiegroep vreesden voor het verdwijnen van De Vlinder.

De gemeente kwam snel op de proppen met drie varianten en ging de discussie aan.

In Scenario 1 gaat het over Behoud van sporthal De Vlinder. In Scenario 2 komt een sporthal bij het IKC, samen met uitgebreide horecamogelijkheden (vergelijkbaar met de mogelijkheden zoals nu bij De Vlinder). En in Scenario 3 komt een sporthal met sportkantine bij het IKC. Op de plek van De Vlinder, bij de entree van het dorp, ontwikkelt men dan ruimte voor horeca en andere zaken (0.a. wonen)

Variant 2 is inmiddels afgevallen, omdat alcohol in de nabijheid van jeugd niet wenselijk is, omdat die uitgebreide horeca ook extra parkeerdruk met zich meebrengt en of uitgebreide horeca daar sowieso haalbaar is.

Het gaat dus nog om scenario 1 of 3.

Dinsdag 20 juni zitten er slechts 12 raadsleden (van elke fractie 2) aan tafel, aangevuld met vertegenwoordigers van sportverenigingen, de dorpsraad ’t Vosje, de petitiegroep ‘De Vlinder moet blijven’ en IKC partners.

Na de gebruikelijke inspreekmogelijkheden voor burgers, komen de niet-raadsleden die aan tafel zitten aan de beurt. Zij mogen in een ‘pitch’ van 3 minuten per organisatie aangeven wie ze zijn, namens wie ze spreken, wat ze vinden van het raadsvoorstel en bereiden eventuele discussiepunten voor de vergadering voor.

Raadsleden leveren ook discussiepunten aan. Dan worden alle aangeleverde discussiepunten één voor één besproken. Iedereen aan tafel kan mee doen. De voorzitter leidt de discussie; hij/zij kan het woord aan iemand geven die er om vraagt.

Als alle discussiepunten zijn besproken, dan krijgt de wethouder nog de gelegenheid om te reageren op alles wat hij heeft gehoord.

Tot slot geeft de voorzitter (Marco Oehlenschläger) aan of het onderwerp voldoende is besproken en of er voldoende informatie is om in de besluitvormende raadsvergadering van 6 juli een besluit te kunnen nemen.