Afvalvrije school van start

Nieuwkoop – Naar verwachting gaan er vijfentwintig basisscholen in de Cyclus-regio meedoen aan het project Afvalvrije school. Er doen negen basisscholen uit de gemeente Nieuwkoop mee.

Cyclus voert dit project uit in opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop en Waddinxveen. Maarten Milieu werkt met de leerlingen aan een school zonder restafval en bereidt de jeugd voor op de circulaire economie.

De scholieren leren over (zwerf)afvalpreventie, houden waardevolle grondstoffen apart in de klas, voeren opvallende schoonmaakacties rondom de school uit én doen mee aan de afvalbattle. Voorlichter Maarten de Mik, alias Maarten Milieu: “Scholen willen duurzaamheid concreet maken en hun leerlingen ervan bewust maken dat afval een waardevolle grondstof is. Afval scheiden op scholen blijkt in de praktijk echter complex. Daarom heeft Cyclus het project de Afvalvrije school ontwikkeld. Vorig jaar deden er 17 basisscholen mee aan het project, dit jaar komen daar 25 scholen bij.” Negen basisscholen uit de gemeente Nieuwkoop doen dit jaar mee.

Leren en doen

Cyclus haalt op scholen die meedoen, de waardevolle grondstoffen GFT, PMD en papier op. Momenteel is Maarten Milieu druk bezig met het verzorgen van de startlessen op de scholen. De leerlingen leren over (zwerf)afvalpreventie en afvalscheiding, maken voorlichtingsmateriaal en lanceren een bewustwordingscampagne. Tijdens de tweede les gaat de afvalbattle van start. De leerlingen wegen hiervoor het restafval dat overblijft in de klas én gaan zwerfafval prikken rondom de school. Aan het eind van het schooljaar maakt Maarten Milieu bekend of de school het predicaat Afvalvrije school kan dragen en hoe de school heeft gescoord tijdens de afvalbattle.

Actie

Kinderen begrijpen onmiddellijk dat afval bestaat uit waardevolle grondstoffen en dat we daar nieuwe producten mee kunnen maken. Ik ben blij verrast als ik zie hoe enthousiast en serieus de kinderen met het thema aan de slag gaan. Het zijn ware ambassadeurs, zegt De Mik. “Daarom benaderen we in januari de 17 scholen die vorig jaar aan het project hebben meegedaan, om gezamenlijk de omgeving van de school te enthousiasmeren voor een afvalvrije buurt.