Afscheid Pietersen en Platen

Nieuwkoop – Met een kort afscheidswoordje van nestor Berry Dors is donderdag 26 april afscheid genomen van de wethouders Pietersen en Platen.

Dors sprak op komische wijze dat Platen er anderhalf geleden was ingetrapt … “eh ingestapt” corrigeerde hij zichzelf. Dors refereerde met zijn grap aan de kort daarvoor gehouden speech van Tom de Kleer over het komen en gaan van wethouders en wisselende coalities. Niettemin prees Dors de wethouder om zijn inhoudelijke kennis en bedankte hij hem voor zijn inzet.

Dors had meer tijd nodig om Annette Pietersen te bedanken. ‘Jij werd ineens in het diepe gegooid en je hebt je kranig geweerd met deze lastige en zware portefeuille.’

Aansluitend hadden ook alle andere politieke partijen lovende woorden over de vertrekkende wethouders.