Afscheid Annette Pietersen

Nieuwkoop – Annette Pietersen neemt afscheid als wethouder. Wie naar de afscheidsreceptie van 15 mei wil, kan zich aanmelden.

In haar bestuursperiode heeft zij zich met betrokkenheid, energie en plezier ingezet voor de gemeente. De gemeente wil haar bedanken voor haar bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving.

In de afgelopen vier jaar hebben velen van u met haar samengewerkt. Samen met u wil zij terugkijken op de afgelopen periode. U bent welkom op de afscheidsreceptie op 15 mei 2018 in de Kaleidoskoop, De Verbinding 2, 2421 EX, Nieuwkoop.

Programma:
19.30 uur inloop
20.00 uur toespraken en afscheidsreceptie
22.00 uur einde receptie

Wilt u voor 9 mei aangeven of u aanwezig bent via afscheid@nieuwkoop.nl of 0172 521108.

* Annette waardeert uw komst en vindt cadeaus niet nodig. Mocht u toch iets mee willen nemen, dan geen alcohol graag.