Adventsconcert NH kerk Nieuwkoop

Nieuwkoop – In de N.H. Kerk aan het Reghthuysplein 18 te Nieuwkoop is op zaterdag 1 december om 20.00 uur een Adventsconcert.

Aan dit concert werken het mannenensemble ‘Ethan’ uit de Alblasserwaard o.l.v. Johan Adriaanse en Chr. Gem. koor ‘Soli Deo Gloria’ uit Alphen aan den Rijn o.l.v. Hugo van der Meij mee. Zij worden begeleid door Jan Rozendaal op het orgel. Ds. W.L. van der Staaij spreekt een appèlwoord.

Advenstliederen

Mooie adventsliederen worden door de koren uitgevoerd en ook zal er veel samenzang zijn van oude, bekende adventsliederen. Deze avond is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur.

Ontmoeting

Wel wordt er een collecte gehouden voor Ontmoeting, een stichting die zich al 30 jaar inzet voor hulp aan dak- en thuislozen in ons land. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Zo leren ze hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.