Actieprogramma Duurzaamheid

In 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2005-2018 aangenomen. In deze agenda staan ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid voor de gemeente Nieuwkoop.

veiligopvakantie

In samenwerking met verschillende partijen is onderzocht op welke wijze die ambities vertaald konden worden naar concrete acties. Deze concrete acties zijn nu samengevoegd in het Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018.

Het actieprogramma is opgebouwd rondom een aantal inhoudelijke speerpunten, te weten: Duurzaam vastgoed, Duurzaam werken, Duurzame mobiliteit, Afvalbeleid en
Intern beleid. Per speerpunt staan acties vermeld die zullen bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente. In het actieprogramma is daarnaast een belangrijke plaats ingeruimd voor communicatie rondom duurzaamheid en de speerpunten.

Het actieprogramma wordt naar verwachting besproken in de meningsvormende raad van 1 september.