Aardgasvrij bouwen

Regio – De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West Holland en Liander (netbeheerder van de regio) hebben op 5 september het convenant “aardgasvrij” ondertekend.

In het convenant is afgesproken dat nieuwbouw niet meer op het aardgasnet wordt aangesloten en dat er in 2050 in de gebouwde omgeving geen gebruik meer wordt gemaakt van aardgas. Waar mogelijk, wordt gekeken of bouwplannen in een verder gevorderd stadium alsnog van het aardgas af kunnen. Overheid en netbeheerder zeggen gezamenlijk: geen nieuwe gasaansluitingen meer! En dat is een vergaande beslissing voor de regio Holland Rijnland. De partijen spraken af kennis te delen en samen te ontwikkelen in de Energietransitie.