Aanleg rotonde Achtienkavels

Nieuwkoop – Op de kruising N231/Achttienkavels legt de provincie Zuid-Holland in het najaar van 2021 een rotonde aan.

De gemeente Nieuwkoop had dit graag eerder gezien, maar dat blijkt door werkzaamheden aan kabels en leidingen en meer onderzoek naar de bodem, niet mogelijk. Alle partijen zijn hard aan het werk om uitloop van de planning zoveel mogelijk te beperken. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, start de provincie met de aanleg van de rotonde.

Werkzaamheden kabels en leidingen: april – juli 2020 Om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te voldoen, is Liander in april gestart met het vervangen van de middenspanningskabel op de Achttienkavels in Nieuwkoop (tussen Zuideinde en N231).
Vernieuwen rijbaan Achttienkavels: juli – augustus 2020 Met de aanleg van de rotonde pakken we een belangrijk knelpunt in het Nieuwkoopse wegennet aan en ontstaat er een verkeersveilige oversteek. Wij verwachten wel dat het door de rotonde drukker wordt op Achttienkavels (tussen N231 en Zuideinde). Daarom nemen ze in juli en augustus alvast een aantal maatregelen op dit deel van de Achttienkavels. Tijdens deze werkzaamheden is dit deel afgesloten.

Werkzaamheden kabels en leidingen en aanbrengen voorbelasting Verschillende soorten kabels en leidingen (zoals water, elektriciteit en riolering) onder de N231 en Achttienkavels moeten verplaatst of vernieuwd worden. Ook moet er een laag zand/grond aangebracht worden op de locatie van de rotonde (dit noemen ze voorbelasten, zodat de grond zo min mogelijk gaat verzakken). De voorbelasting blijft ongeveer zes maanden liggen.

Aanleg rotonde: najaar 2021 Provincie Zuid-Holland legt (naar verwachting) in het najaar van 2021 een rotonde aan op de kruising Achttienkavels/N231.

De gemeente en provincie Zuid-Holland informeren u over de hinder en afsluitingen die met deze werkzaamheden te maken hebben.