Extra Woonunits Zevenhoven

Zevenhoven – In Zevenhoven worden zes tijdelijke woonunits geplaatst op de voormalige gemeentewerf aan de Stationsweg 3. De woonunits zijn bedoeld voor de huisvesting van statushouders. Dit is nodig om de druk op de sociale woningmarkt te verminderen. Hiertoe heeft de raad besloten met het raadsvoorstel ‘huisvesting statushouders’ in januari dit jaar. De woonunits blijven maximaal 10 jaar staan.

Om de woonunits te kunnen plaatsen moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor is een aanvraag ingediend. Het college is van plan om de vergunning voor het plaatsen van de units te verlenen en legt de omgevingsvergunning nu ter inzage. Tijdens de ter inzagetermijn van twee weken kunnen omwonenden en belanghebbenden reageren op het voornemen. De ter inzage legging van de omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op www.overheid.nl en www.nieuwkoop.nl.

Meer informatie over de huisvesting van statushouders en het bouwen van extra sociale

huurwoningen kunt u vinden op www.nieuwkoop.nl onder de button ‘laatste nieuws bouw extra huurwoningen’.

veiligopvakantie