Zonnepanelen vor Aarweide

Nieuwkoop – Gebiedscoöperatie Nieuwkoop zoekt nieuwe leden, die op één of andere manier hun steentje willen bijdragen aan een duurzame samenleving.

“En daarbij geld willen besparen”, zegt voorzitter Jan Dirven, die als grondlegger en oprichter van GCN (2018), alles kan vertellen over de verschillende initiatieven, die door de coöperatie worden genomen en waarin bewoners van Nieuwkoop kunnen participeren, om gezamenlijk duurzame energie op te wekken.”Wie bijvoorbeeld participeert in een van onze posrcoderozen (€275,- per paneel van 335 Wattpiek), maakt een rendement van gemiddeld 7.5% – per jaar – over de looptijd van 15 jaar van de verschillende postcodeprojecten. Het financiële rendement op onze zonnepanelen zit in de opbrengst van de opgewekte stroom, gunstige tarieven voor onze deelnemers bij Greenchoice en vooral: teruggave van energiebelasting”.
Ledenvergadering
De eerste ledenvergadering van de coöperatie werd gehouden op woensdag 27 november jl. Alle leden, die in deelnemen in (een van de) postcoderozenprojecten, waren voor de vergadering uitgenodigd. Zo ook Peter Kempen en Jan Otto, beiden persoonlijk lid van de coöperatie èn bestuursleden van Stichting tot behoud van zwembad Aarweide. Peter Kempen (vice-voorzitter, met speciale aandacht voor de techniek in- en rondom het zwembad)) zegt: “Zelf had ik al ingeschreven voor 8 panelen. Omdat wij geen panelen
ons eigen dak wilden, vond ik een goede oplossing bij de GCN: het is gemakkelijk en je hebt er zelf geen omkijken meer naar! Ik dacht aanvankelijk,  dat deelnemers aan een postcoderoosproject  een fase-aansluiting van maximaal 3 x 35 ampère konden krijgen, maar ik liep na de vergadering even naar een van de bestuursleden en hoorde toen, dat je ook kunt meedoen als je een aansluiting van 3 x 80 nodig hebt. Dus kunnen we als zwembad ook meedoen en dat is aantrekkelijk, want – omdat wij bij het zwembad sinds vorig jaar ook met warmtepompen werken -, gebruiken we minder gas, maar wel heel wat stroom. Ik heb na de vergadering direct een e-mail gestuurd aan alle bestuursleden en na reactie waren we unaniem van mening, dat hier ook voor het zwembad fi nancieel voordeel te halen valt, bovendien: wij kijken naar de toekomst, dus  staat duurzaamheid ook bij ons hoog in ’t vaandel. Ik heb ons de volgende dag aangemeld als nieuw lid en ingeschreven voor 33 panelen; die kunnen we betalen vanuit onze reserveringen voor groot onderhoud. En over 7 jaar is de investering weer terugverdiend!”
Geen omkijken naar
Jan Otto (Langeraar): “Ik heb zelf destijds ingeschreven voor 12 panelen, gebaseerd op ons eigen stroomverbruik en die liggen op het dak van tentverhuurder Kuijf, aan de Noordenseweg in Nieuwkoop, het eerste postcodeproject van coöperatie. Ons eigen dak ligt eigenlijk wel goed tov de zon (zuidwest), maar we hebben ook een dakkapel en een dakraam, waardoor ze toch niet goed zouden passen. En dit is wel gemakkelijk; je hebt er verder geen omkijken naar! De coöperatie ontwikkelt ook andere initiatieven, bijvoorbeeld het gasvrij maken van woonwijken of het collectief inzetten van elektrische auto’s, maar het ging mij alleen om de zonnepanelen!” Veel meer informatie over de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop vindt u op de website: www.gcnieuwkoop.nl