Inwoners Nieuwveen kunnen weer contant geld pinnen

Nieuwveen – Op donderdag 23 januari is de nieuwe pinbox aan de Muggenlaan 1 officieel in gebruik genomen.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in van de inwoners.
Oplossing door samenwerking
De pinbox is het resultaat van constructieve gesprekken tussen de dorpsvereniging, gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Rabobank. ‘Na de sluiting, is door de gemeente sterk aangedrongen op een nieuwe pinautomaat. Samen met de Rabobank hebben wij gezocht naar een geschikte plek. Dat bleek echter een hele uitdaging. Naast de veiligheid voor aanwonenden, vonden we het ook heel belangrijk dat de automaat op een centrale plek in het centrum zou komen. De zoektocht heeft de nodige tijd gekost, maar met elkaar is het gelukt. Ik ben blij dat de Nieuwveners gewoon weer in eigen dorp geld kunnen pinnen en ondernemers hun geld kunnen afstorten,’ aldus wethouder Antoinette Ingwersen.
Openingshandeling in de vorm van donatie Stichting DAN
Op symbolische wijze is de openingshandeling door Dennis Kooren uitgevoerd in het bijzijn van wethouder Antoinette Ingwersen, Caroline Nolet van Woningstichting Nieuwkoop en Wim van den Haak, voorzitter van de dorpsvereniging Nieuwveen. Dennis Kooren overhandigde een cheque ter waarde van 250 euro aan Wim van den Haak die ten goede komt aan de stichting DAN.
Pin- en sealbagautomaat
De openingstijden van de automaten zijn in de lijn met de recent vastgestelde landelijke afspraken tussen de grootbanken. Bij de pinbox kunnen mensen van 7 uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds contant geld pinnen. Ondernemers kunnen hun sealbags afstorten tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur in de nacht. De pinbox is nu nog eigendom van de Rabobank, maar gaat op termijn over naar Geldmaat inclusief de gele ‘look and feel’. Geldmaat is de organisatie die tot en met volgend jaar alle geldautomaten in Nederland gefaseerd overneemt van alle grootbanken.