Durft u niet meer op de fiets?

Regio – Bij het ouder worden wordt het fietsen vaak lastiger door problemen met het evenwicht, angst of te weinig spierkracht.
Toch is er vaak meer mogelijk dan de scootmobiel!
Evenwichtsproblemen hebben verschillende oorzaken. Soms komt het door een neurologische aandoening zoals na een CVA of hersenbloeding maar ook na operaties zoals een nieuwe heup of knie treden deze problemen nogal eens op. Angst speelt ook een rol; men durft niet meer te fietsen, is bang om te vallen of onzeker bij het op- en afstappen. Vaak wordt er dan ter vervanging gekozen voor een scootmobiel. Echter, ook daar zijn nadelen aan verbonden m.n. op het gebied van de lichamelijke fitheid; de conditie wordt minder, spierkracht neemt nog verder af en daardoor nemen de evenwichtsproblemen nog verder toe.
Herkent u zich in bovenstaande problemen of durft u om andere redenen niet meer op de fiets? Geeft u dan nu alvast op voor de Fietstest dag. Op 18 september organiseert ons Centrum in Nieuwkoop weer zo’n dag in samenwerking met de specialist in aangepaste fietsen, de firma Van Raam. De vorige Fietstest dagen hebben veel mensen de kans benut om te kijken welke mogelijkheden er op fietsgebied nog voor hen waren. De reacties waren over het geheel genomen erg positief.
Tijdens die dag is het mogelijk om diverse soorten fietsen uit te proberen zoals een driewieler, een balansfiets en een lage instapfiets. Onder leiding van de gespecialiseerd fysiotherapeut en ergotherapeut kunnen de aanwezige fietsen getest worden en kunt u ervaren welke opties voor u wellicht geschikt zijn.
Dus, heeft u problemen met fietsen, durft u het niet meer maar zou u het nog wel graag willen? Meldt u dan aan bij Centrum, Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop via 0172 575261.