Verhuurder alert op huiselijk geweld

Nieuwkoop – Woningstichting Nieuwkoop gaat een samenwerking aan met Kadera om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van huiselijk geweld.

Drukwerk
Kadera is onlangs gestart met het EU-project Safe at Home. Het doel van het project is woningcorporaties bewuster te maken van de rol die zij kunnen innemen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie. Medewerkers van vijftien woningcorporaties (dus ook WSN) door heel Nederland worden getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De training wordt gegeven aan medewerkers die direct contact hebben met huurders.
Daarnaast worden de woningcorporaties ondersteund bij het implementeren van beleid met onder andere een protocol voor medewerkers die vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Door dit project kunnen de betrokken woningcorporaties in de toekomst eerder hulp bieden bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uniek
Samenwerking met woningcorporaties in de aanpak is uniek. Meestal wordt bij deze aanpak gedacht aan scholen, artsen of maatschappelijk werkers. Medewerkers van woningcorporaties zijn, vanwege het vele contact, minstens zo belangrijk. In de training ontvangen medewerkers kennis over het ‘begrip’ huiselijk geweld en de vele vormen daarvan. Daarnaast worden medewerkers getraind in welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer zij vermoedens van huiselijk geweld hebben.

Meer informatie vindt u op www.kadera.nl of www.wst-nieuwkoop.nl