Voorlichting AD(H)D bij kinderen

Regio – In het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden is op woensdag 10 mei van 19.30 tot 21.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over AD(H)D-medicatie bij kinderen.

Kinderartsen Joost de Bie en Wim Verwijs van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis geven onder andere uitleg over het effect van de AD(H)D-medicatie op kinderen. Aansluitend is er ruim gelegenheid om vragen te stellen. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen met AD(H)D en andere (professioneel) geïnteresseerden.

AD(H)D bij kinderen. Wat kun je eraan doen en wat kan medicatie betekenen voor kinderen als de diagnose AD(H)D is gesteld? Dit zijn vragen waarop kinderartsen Joost de Bie en Wim Verwijs van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis antwoord geven. Als kinderarts bieden zij begeleiding aan kinderen en hun ouders als het gaat om eventuele medicatie bij AD(H)D. Tijdens de informatieavond geven zij onder andere uitleg over het effect van de AD(H)D-medicatie op kinderen en hun omgeving. De Grote Zaal is open vanaf 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met oudervereniging Balans. Deze vereniging behartigt de belangen van kinderen waarbij sprake is van ontwikkelingsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag.

Aanmelden

De voorlichtingsavond is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.zuwehofpoort.nl of telefonisch bij de informatiebalie: T 0348 42 7446 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur).