Langeraars talent op de planken

Langeraar – Na 2 zeer geslaagde en druk bezochte toneelvoorstellingen van de jeugd (begin februari) is het nu weer de beurt aan de volwassenen van toneelvereniging Piccolo.

picolo

Op zaterdag 25 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april spelen zij het blijspel “Operatie Suikeroom”, geschreven door Hub Fober. De voorstellingen vinden plaats in Partycentrum Parola te Langeraar en beginnen om 20.15 uur.

Korte inhoud:

Een steenrijke suikeroom uit Amerika komt over voor een harttransplantatie

naar de gefingeerde kliniek van zijn petekind welke door hem jaren is gesponsord.  Zijn ruilhart zit in een koelbox! De operatie welke op het podium zal plaatsvinden lijkt geslaagd totdat er plotseling een man van de Gasunie op bezoek komt. Deze is ook op zoek naar ………?

Kortom genoeg ingrediënten voor een hilarische toneelavond met criminalistische inslag.

Op zaterdagavond 25 maart is er na afloop muziek m.m.v. de 60’s live band “The Young Ones”  met o.a. muziek van Cliff Richard, the Shadows enz.

Op zaterdagavond 1 april is er na afloop gelegenheid tot dansen m.m.v. discotheek “Pieter de Vries”