Geen uitkijktorens in laagbouwwijk

Nieuwveen –  Voorgenomen bouwplannen in het Nieuwveense Conradpark vallen slecht bij omwonenden. Wethouder Platen nam dinsdag een kijkje op de locatie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Platen neemt een kijkje, daar waar je nu blauwe lucht ziet, zien de bewoners straks een muur.

Het Gezondheidscentrum is al een tijdje niet meer in gebruik en eigenaar Activite wil het gebouw slopen en met een projectontwikkelaar 6 huizen op de locatie (Conradpark  13) neerzetten. Als door een wesp gestoken, zo reageren omwonenden vanuit de Ambroziolaan.
Vanuit hun tuin zien zij nu net de daklijsten van het voormalige Gezondheidscentrum, maar als de bouwvoornemens doorgaan, verrijst er straks een muur van circa 10 meter op amper anderhalve meter van hun tuin.
In de raadsvergadering van 6 april werd dit voornemen al even aangeroerd toen vanuit SBN vragen werden gesteld. Wethouder Platen beloofde een kijkje te zullen nemen. Dat gebeurde dinsdag 11 april. Bewoners van drie woningen waren bijeen om hun bezwaren kenbaar te maken. ‘De gemeente houdt op geen enkele manier rekening met ons,’zo klaagde een bewoner. Platen legde uit dat het nu om een voornemen gaat, waarover het college van B en W gaat beslissen.  ‘U kunt daar uw zienswijze op indienen, het plan ligt 6 weken (tot half mei) ter inzage.
Uitkijktoren
De bouwplannen zien er op tekening heel ambitieus uit, maar het geheel van de 6 huizen vormt straks een uitkijktoren in het woongebied van Nieuwveen, waar alleen laagbouw is.
‘Dit is een nachtmerrie voor ons. Dit mag niet gebeuren. En als het zou gebeuren is er met planschade ook niks te vergoeden, het gaat gewoon om ons woongenot.’
De bewoners gaan allemaal een zienswijze indienen en hopen dat het college de voorgenomen plannen stopt. Als dat niet het geval is, komen er bezwaarschriften en wordt de gemeenteraad aangesproken.

In de gemeentelijke bekendmakingen is te lezen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om af te wijken van de bestemmingsplannen ‘Kern Nieuwveen’ en ‘Kern Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde’ met toepassing van:
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor:
het nieuw bouwen van 6 rijwoningen op het perceel Conradpark 13 te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop (registratienummer W-2016-0257). De ontwikkeling is in strijd met de bestemmingsplannen ‘Kern Nieuwveen’ en ‘Kern Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde’ omdat de maatschappelijke bestemming ter plaatse de woningen niet toelaat.
Wordt ongetwijfeld vervolgd …