Discussie ontsluiting Driekoppenland

Noorden – Eigenlijk wil iedereen wel dat er woningen in Noorden worden gebouwd. Driekoppenland gloort, maar een goede ontsluiting zorgt voor ophef.

Koppenland website

Stichting Driekoppenland heeft al een tijdje een mooi bouwplan klaar. In eerste instantie 54 woningen en later wellicht nog 42 woningen en zelfs ruimte voor een zorgboerderij. De ontsluiting zou via de Gerberastraat moeten lopen.

Dat schiet een aantal Noordenaren in het verkeerde keelgat en is een flink aantal zienswijzen ingediend en dinsdag 23 mei was er ook nog een hoorzitting.

Niet omdat er woningen gebouwd worden, want dat vindt iedereen wel goed voor het dorp. Het gaat vooral om een te dure en onveilige ontsluiting van de nieuwe wijk.

Het zou eigenlijk via de Molenweg (achter de voetbal langs) moeten. ‘Die vrachtwagens en later dat extra verkeer moet je niet in de Gerberastraat willen hebben.’

Een eerste bewoner zei zich totaal niet serieus genomen te voelen. ‘We lezen in een schrijven dat de Gerberastraat al definitief is en nu staan we hier in deze hoorzitting. En niet alleen nu, ook tijdens de hele procedure vinden we dat we niet serieus zijn beluisterd. Een werkgroep van de Dorpsraad adviseerde om de Gerberastraat NIET als ontsluiting te gebruiken. Er zijn alternatieven en zelfs nog goedkoper ook.’

Een tweede inwoner sprak over het feit dit burgerinitiatief een pilot was geweest. ‘Ik constateer dat het gaat om persoonlijke voorkeuren en ideeën van ambtenaren en stichtingbestuurders. De inspraak is er wel geweest, maar u doet er niks mee, terwijl er goede en goedkopere alternatieven zijn. Daar kan je toch geen nee tegen zeggen?’

Een derde inwoner had het vooral over integriteit. Die van stichtingsbestuurder Agterof en die van raadslid Tersteeg. Met name Tersteeg kreeg de zwarte Piet. ‘Die man zit in een kerkbestuur, het stichtingsbestuur, de dorpsraad en de gemeenteraad. Dat is niet goed.’

Een ambtenaar kreeg het verwijt dat er absurde meetresultaten en bizarre kostenramingen ter tafel waren gekomen. ‘Hoe kan de ene keer dezelfde overkluizing van een gasbuis 200.000 euro kosten en kort daarna280.000 euro? Bij de ontsluitingsvariant van de Molenweg was er zelfs een verschil van enkele tonnen tot 1 miljoen.’

De hoorcommissie brengt verslag uit aan het college van B en W over de mondeling uitgesproken zienswijzen van het drietal. Ook de schriftelijk ingediende zienswijzen worden besproken in een meningsvormende raadsvergadering.

Na afloop was het drietal insprekers enigszins teleurgesteld. ‘Je krijgt erg kort de tijd (5 min – red) en er is nauwelijks reactie. We hebben hier geen goed gevoel bij. Is dat nou democratie? Hopelijk gaat de raad hier nog eens goed over nadenken, want het alternatief voor de Gerberastraat is veiliger en goedkoper. Zeg daar maar eens nee tegen.’